I. Điều kiện chung

Thời gian áp dụng: Từ …/01/2021 đến ngày hoặc đến ngày …/…/2021 khi có chính sách bán hàng mới thay thế.

Đối tượng áp dụng: Khách Hàng mua Nhà ở thấp tầng tại dự án An Lạc Green Symphony thỏa mãn điều kiện quy định tại chính sách bán hàng.

II. Chương trình hỗ trợ lãi xuất của chủ đầu tư

1. Chính sách Hỗ trợ lãi xuất của CĐT cho gói HTSL 24 tháng

a): Chính sách hỗ trợ

Chính sách Chi tiết
Mức dư nợ được vay để thanh toán trước hạn Lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán
Mức dư nợ được CĐT hỗ trợ lãi xuất Tối đa lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán
Thời hạn vay tối đa Lên tới 20 năm, tính từ thời điểm khách hàng vay vốn
Lãi xuất cho vay 0%/ tháng trong thời gian hỗ trợ lãi suất ( Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo quy định của ngân hàng cho vay)
Thời gian HTLS Tối đa 24 tháng, cụ thể như sau:
70% giá trị HĐMB được HTLS trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Phí trả nợ trước hạn Theo quy định của ngân hàng cho vay
Ân hạn nợ gốc Trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

b): Tiến độ thanh toán

Tiến độ Khách hàng thanh toán Ngân hàng giải ngân Ghi chú
Đặt đọc 200 triệu đồng 200 tr
Lần 1: Ký hợp đồng mua bán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc ( Đã bao gồm tiền đặc cọc) 10%
Lần 2: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán 15%
Lần 3: 15 ngày kể từ ngày thanh toán lần 2 ( 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán 65% HTLS 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lần 4: Thôn báo nhận số đỏ: 5% HĐMB HTLS 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Trong trường hợp Khách hàng vay dưới 70%, Khách hàng hoàn thành vốn tự có trước khi ngân hàng giải ngân

2. Điều kiện áp dụng

Khách Hàng ký HĐMB và nộp đủ 30% giá trị HĐMB trong thời gian hiệu lực của chính sách này và Ngân hàng giải ngân đủ 65% giá trị HĐMB trong vòng 15 ngày kể từ ngày thanh toán lần 2( 45 ngày kể từ ngày ký HĐMB)

III. CHÍNH SÁCH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN HỖ TRỢ LÃI SUẤT CỦA CĐT

1. Chính sách cho khách hàng thanh toán tiến độ chuẩn và không nhận HTLS của CĐT

TIẾN ĐỘ TỈ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN
KÝ TTDC
Đặt cọc
200 triệu Tại thời điểm ký TTĐC
Lần 1 15% HĐMB( Đã bao gồm đặt cọc, ký HĐMB) Tại thời điểm ký HĐMB
05 ngày kể từ ngày đặt cọc
Lần 2 15% HĐMB 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 10% HĐMB 75 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 4 10% HĐMB 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 5 10% HĐMB 165 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 6 10% HĐMB 210 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 7 25% HĐMB Theo thông báo nhận bàn giao của CĐT, dự kiến Quý…/2021 hoặc 270 ngày kể từ ngày ký HĐMB, nếu bàn giao nhà sớm hơn theo lịch thanh toán theo tiến độ ký HĐMB
Lần 8 5% HĐMB Theo thông báo nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Khách hàng thanh toan theo tiến độ chuẩn được chiết khấu 6% trên giá niên yết của CĐT.

Lưu ý: Trong trường hợp này, ngày ký HĐMB để xác định ngày đến hạn thanh toán của Khách Hàng sẽ phải là ngày ký HĐMB theo thông báo mời ký HĐMB của CĐT. Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

2. Chính sách cho Khách Hàng không nhận HTLS của CĐT. thanh toán 95% giá trị HĐMB

Khách Hàng thanh toán 95% giá trị HĐMB trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cọc được hưởng chiết khấu 10% giá bán niêm yết của Chủ Đầu Tư.

0978764669
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon